FUNDAMENTALS

Rekruteer bij netwerk van eigen medewerkers

Founder Pieter Neels

Pieter Neels - 2 min read

Hoe vind je de juiste mensen? Je eigen medewerkers kennen je organisatie het best. Zij weten perfect wie er in het plaatje past. En, zij hebben een enorm netwerk van mensen. Bedrijven laten dit vandaag te vaak onbenut.

Image happy people

Maak het referral proces transparant & gemakkelijk

Veel organisaties hebben een Refer a Friend programma. Doorgaans wordt 5% tot 10% van de vactures ingevuld via referrals terwijl het potentieel ligt tussen 30% en 50%. Uit interviews met HR-managers en medewerkers blijkt dat een meerderheid van medewerkers er niet spontaan aan lijkt te denken om openstaande vacatures te delen. Meer zelfs, medewerkers geven zelf aan dat een herinnering om medewerkers te refereren welkom is.  

Een andere probeem is dat medewerkers vaak niet weten hoe zij iemand kunnen refereren of zelfs niet op de hoogte zijn dat zij kunnen bijdragen aan de rekruteringstrategie via referrals.  

Je kan dit oplossen door het Refer a Friend programma te digitaliseren. Dat brengt transparantie en eenvoud. Gebruik 1-centraal platform, zoals dat van Nakama HR, die medewerkers informeert en het hen gemakkelijk maakt om jobs te delen op sociale media of om iemand rechtstreeks aan te brengen. Een belangrijk voordeel hierbij is dat alles gemeten wordt. Zo kan je niet alleen continu verbeteren maar ook onderbouwd rapporteren. 

Creëer een ervaring voor medewerkers

Een referral programma hoeft zich niet beperken tot het geven van cash als de aangebrachte kandidaat is aangeworven. Een beloning is bovendien vaak overbodig. Hoe weet je dat? Door een bevraging te doen bij de medewerkers. Dat zal je helpen bij het beantwoorden van de vraag of je best een beloning geeft en in welke vorm. Beter is om een ervaring te creëeren. Je kan dit doen door gamification toe te passen. Een goed systeem is het geven van punten voor verschillende acties. Een voorbeeld: 1 punt voor voorstellen van een job kandidaat en 100 punten als deze persoon tekent. Het totaal aantal punten wordt dan omgezet in geld en geschonken aan een goed doel. Je maakt het zo leuk en je geef een zinvolle reden om actief bij te dragen aan het referral programma. Dat werkt natuurlijk niet bij elke organisatie. Soms is het geven van cash of non-cash (bvb. een etentje) een betere keuze. Een nadeel is dat gamificatie moeilijk toe te passen is als je een referral programma beheert met de klassieke middelen (e-mail en Excel). Je digitaliseert beter je referral programma. Dat maakt het gemakkelijker en mogelijk om 30% - 50% van je open posities in te vullen via aanbevelingen.

Nakama Meer referrals. Beter & sneller rekruteren.

Bekijk een demo